Genesta satsar på batterier i unikt samarbete

Stockholm, Sweden 04/09/23

Vi strävar alltid efter att hitta kloka och hållbara energilösningar. Genom att investera i batterierna tar vi ett betydande steg mot vår vision om att vara en aktiv aktör i energiomställningen.

- David Neil, vd Genesta.
35 2023 09 04 142837 yotf

De tolv batterierna som installeras har en effekt på totalt 600 kW och kommer att erbjuda Svenska kraftnät viktiga stödtjänster som behövs för att hålla elsystemet i balans.

- Vi strävar alltid efter att hitta kloka och hållbara energilösningar. Genom att investera i batterierna tar vi ett betydande steg mot vår vision om att vara en aktiv aktör i energiomställningen, säger Genestas vd David Neil.

Genesta som har målet att producera egen energi i sina fastigheter kommer på sikt även att kunna använda batterierna för att lagra energi och optimera fastigheternas energianvändning.

För Stockholm Exergi som arbetar med att utveckla olika former av batterilösningar är detta det första kundsamarbetet i fastighetssektorn. Genom att styra den egenutvecklade digitala plattformen ska Stockholm Exergi se till att Genesta får ut maximal effekt av batterierna.

- Att hitta rätt batteri och styra det på ett optimalt sätt för att till exempel kunna få tillgång till Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad är en utmaning för många fastighetsägare. Här vill vi vara våra kunders energipartner och göra det enkelt och tryggt för dem att utveckla sina energilösningar, säger Carl Lidholm, försäljningschef på Stockholm Exergi.


Bakgrund svenska kraftsystemet
Svenska kraftnät som ansvarar för Sveriges kraftsystem behöver ha tillgång till bland annat stödtjänster för att kunna hantera störningar i kraftsystemet. Stödtjänster är helt marknadsbaserade och innebär att de upphandlas öppet i konkurrens.

Läs mer här: Stödtjänster och avhjälpande åtgärder | Svenska kraftnät (svk.se)

Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ägs av Stockholms stad och Ankhiale och har över 700 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Genom att utveckla koldioxidinfångning driver vi på för att minusutsläpp ska kunna bli verklighet.

Om Genesta
Genesta är ett fond- och investmentbolag som specialiserar sig på kommersiella fastigheter i de fyra nordiska länderna. Genesta investerar i kontor-, handel-, bostads- och logistikfastigheter och har egna kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Luxembourg.