Finding opportunities where others aren't looking

Helsinki, Finland 19/05/20

Tuomas Ahonen johtaa Genestan transaktioita Suomessa. Tämä tarkoittaa projektinhallintaa, jossa johdetaan osto- ja myyntiprosesseja. Työ vaatii ulkoisten ja sisäisten suhteiden taitavaa ylläpitämistä ja Tuomaksella onkin yli kymmenen vuoden kokemus kiinteistötransaktioista. Tuomas kertoo, että tehtävän ydin rakentuu hyvän projektinjohdon ympärille, asioiden pitää pysyä hallinnassa, jotta varmistutaan toivotusta lopputuloksesta.

Tuomas kuvitus 09309

Motivoivaa työtä hyvässä tiimissä

“Motivaatio rakentuu ongelmien ratkaisemisesta ja lopputuloksen konkreettisesta näkemisestä. Asioiden ja projektien loppuun saattaminen on erityisen tyydyttävää, ja asiantuntevien sekä motivoituneiden kollegojen kanssa toimiminen tuo mielihyvää ja lisää jaksamista”, Tuomas kehuukin tiimiään ja heidän vahvaa, yhteistä osaamistaan: “Meillä on analyyttinen lähestyminen asioihin, mikä yhdistyy kokemukseen sekä vahvaan markkinatuntemukseen.”

Ennen Genestalle tuloa Tuomas toimi viisi vuotta konsulttina transaktioissa ja kokee, että nykyisen työtehtävän vaatima osaaminen on vielä laaja-alaisempaa.

“Merkittävä osa työstä on eri palojen yhteensovittamista ja yhteisen päämäärän tavoittelua.”

Aktiivisuus tuottaa tulosta

Tuomas kertoo, että Genesta on aktiivinen toimija, joka ei luota ainoastaan markkina-arvon nousuun: “Kehitämme kohteitamme aktiivisesti ja tämä näkyy selkeästi myös katukuvassa ja brändissämme. Kuulemmekin toisinaankehuja toiminnastamme ja haluammekin luoda lisäarvoa aktiivisilla ja konkreettisilla toimilla. Ehdoton vahvuutemme on tietynlainen tuloslähtöisyys ja halu vaikuttaa ympäristöön.” Tuomas lisää, että käytännönläheinen ote näkyy tuoton lisäksi myös pienempänä riskinä: “Mitä paremmin tunnet ja tutustut kohteeseen, sitä pienempi tosiasiallinen riski.”

Tuomas kokee, että Genestan pienen yrityskoon mahdollistama ketteryys on selkeä vahvuus, joka tuo mukanaan avoimet keskustelut ja selkeän päätöksenteon: “Tämä luo osaltaan suurempia vaikuttamismahdollisuuksia ja vastuuta myös työntekijöille. Työllistävä vaikutuksemme on kuitenkin merkittävä, sillä projekteissa voi olla neuvonantajia lähes yhtä paljon kuin organisaatiossamme on työntekijöitä.”

“Työ vaatii entistä enemmän ymmärrystä laajoista konsepteista ja useammista tekijöistä. En ollut aikaisemmin tietoinen, kuinka kattavasti asioihin pitää tässä roolissa ottaa kantaa ja tarjota ymmärrystä.”

Tuomas kuvitus 09322

Vahvasti läsnä

“Pohjoismaissa on paljon synergioita ja maat ovat jokseenkin homogeeninen joukko. Koko alueella toimiminen on luonnollista, mahdollistaen resurssien tehokkaan jaon ja paikallinen läsnäolo tuo uskottavuutta. Paikallisuus mahdollistaa laajat kontaktiverkostot ja hyvän ymmärryksen markkinatapahtumista sekä esimerkiksi kohteen historiasta.” Tuomas kertoo.

“Uuden kohteen hankinnassa pohdimme aina ensin kohteen sijaintia, tämä on oleellisin tekijä, joka määrittää edelleen kaiken”, Tuomas jatkaa. Sijainnin lisäksi kohteen mahdollisuudet tulee kartoittaa täsmällisesti, millainen vuokralaiskanta kohteessa on, millaisessa kunnossa kohde on teknisesti ja arkkitehtuurisesti, sekä millaista kehityspotentiaalia kohde tarjoaa.

“Perustekijöiden lisäksi kohteella tulisi olla jokin selkeä punainen lanka. Selkeä tarina, jonka voi konkretisoida ja kertoa eteenpäin. Business plan nojaa aina tarinaan, joka voi heijastaa esimerkiksi alueen luovuutta tai jo vakiintunutta asemaa.”