Genestan Head of Investment Management Finland vaihtuu

Helsinki, Finland 07/03/24

Anna Pihlajaniemi on nimitetty Head of Investment Management Finland -rooliin. Tämän tehtävän rinnalla hän on mukana Genestan Investor Relations and Business Development -tiimissä kehittämässä liiketoimintaa ja ylläpitämässä sijoittajasuhteita.

Genesta Anna Marja Liisa Artikkeli

Genestan yrityskulttuurissa korostuu ihmisten merkitys ja aito omistajuus, joka heijastuu kaikkeen tekemiseen. Tämä näkyy myös Anna Pihlajaniemen ja Marja Liisa Suutarisen yhteisessä tarinassa.

Anna ja Marja Liisa ovat vuosien saatossa muodostaneet tiiviin työparin, joka on jakanut työn taakan ja tekemisen riemun. Heidän taipaleensa Genestalla on tarjonnut niin haasteita kuin mahdollisuuksia, ja yhteiset vuodet ovat luoneet vankan perustan tulevaisuuden kiinteistökehityshankkeille. “Meillä on ollut Annan kanssa vahva yhteys heti alusta alkaen ja näin Annassa vallattoman potentiaalin, sekä oikean asenteen jo hänen aloittaessaan Genestalla vuonna 2014.,” Marja Liisa kertoo.

“Marja Liisa mahdollistaa yksilöiden kasvun ja antaa tilaa luovuudelle, kaikki saavat tehdä tehtäviä itselleen luontevimmalla tyylillä. Marja Liisan opetukset ja tuki ovat auttaneet minua kehittymään urallani ja omaksumaan uusia rooleja. Meillä työt eivät ole riippuvaisia yhdestä ihmisestä vaan yhteisestä tekemistä. Marja Liisalta olen oppinut, että oikeiden ihmisten löytäminen ympärillemme, niin sisäisten kuin ulkopuolisten konsulttien, on avain menestykseen,” Anna kertoo.

Marja Liisa Suutarinen jättää aikaisemman Head of Investment Management Finland -roolinsa ja toimii työuransa loppuajan Investment Managerina kotimaisissa kohteissa. Tämä roolinvaihdos avaa uusia mahdollisuuksia kummallekin, Annan ottaessa vastuulleen entistä laajemman kokonaisuuden ja Marja Liisan keskittyessä omaan intohimoonsa kiinteistöjen kehittämiseen.

”Toivotan Annalle myötäisiä tuulia tuleville vuosille.”