We’re in the people business

Helsinki, Finland 02/06/20

Marja Liisa Suutarinen ja Anna Pihlajaniemi ovat osa Genestan Investment Management -tiimiä. Investment Management roolissa hallinnoidaan kiinteistökehityshankkeita - aina ostosta myyntiin. Marja Liisa kertoo, että työtehtävä vaatii kokonaisvaltaista ymmärrystä kiinteistökentästä: “Laaja osaaminen on oleellisessa roolissa, jotta voimme tuottaa sijoittajille arvoa ja vuokralaisille mahdollisimman toimivat tilat.”

Kuvituskuva

Genestalla yksilöllinen palvelu on oleellisessa roolissa ja kriisin aikana vuokralaisten ymmärtäminen korostuu entisestään. Vuokralaisista välittäminen, asiantuntemuksen jakaminen ja tilojen räätälöinti ovat toiminnan kulmakiviä - markkinatilanteesta riippumatta.

"Olemme huomanneet iloksemme, että meidät koetaan tavoitettavina kiinteistönomistajina ja vuokralaiset tietävät kenelle soittaa. Pyrimme aina toimimaan tapauskohtaisesti, ymmärtämään vuokralaisen sen hetkistä tilannetta ja heidän pitkän aikavälin tavoitteitaan."

Kriisissä ymmärrys mitataan

Asiakaslähtöisyys ja asiantuntevuus näkyy kaikessa tekemisessä Genestalla, oli kyse sitten ihmisistä välittämisestä, tiedon jakamisesta tai tilojen kokonaisvaltaisesta räätälöinnistä. “Meillä kuunnellaan asiakasta ja yrityksen tarpeita sekä toiveita, haluamme tarjota räätälöityjä ratkaisuja ja yksilöllisiä tiloja”, kertoo Marja Liisa.

Koronapandemian aikana useita yrityksiä on koeteltu taloudellisesti ja tilanne heijastuu vahvasti myös kiinteistöalaan, näinä aikoina myös asiakaslähtöisyys korostuu. “Tämän hetkisen kriisin aikana asiakkaan ymmärtäminen sekä kuuntelu ovat avainasemassa. Pidämme kiinni vuokralaisista ja luotamme heidän toimintaan, näin voimme löytää ratkaisuja myös haastaviin tilanteisiin”, Anna kertoo. Luottamus ja avoin kommunikaatio rakentavat pohjan asiakkaan ymmärtämiselle myös haastavina aikoina.

“Meillä on tiiviit suhteet ja tunnemme vuokralaisemme, tämä mahdollistaa avoimen kommunikaation. Ymmärrys asiakasta kohtaan luo mahdollisuuksia kaikille", Marja Liisa kiteyttää.

Katse kauemmas

Asiakasymmärrys on oleellisessa roolissa myös tilatarpeiden ja -toiveiden täyttämisessä, sillä pitkän aikavälin vision toteutuminen vaatii ymmärrystä yrityksen toiminnasta ja tavoitteista. Useasti vuokralaisten kanssa käydään läpi myös uusia suunnitelmia, jotta kokonaisuus on mahdollisimman toimiva. “Me olemme kiinnostuneita muustakin kuin vuokralaisten tuomasta kassavirrasta.”, Marja Liisa kertoo. Kiinteistöissä toteutetaankin aina ennen vuokralaisen sisäänmuuttoa laajoja remontteja, jotka mahdollistavat tarpeita ja mielikuvia vastaavat räätälöidyt tilat. “Rakennusala voi olla hengetöntä tai liiallisen teknistä puuhaa, mutta meille tämä on people business. Valmis tila kertoo aina vuokralaisen tarinan ja toimii käyntikorttina”, Marja Liisa kiteyttää.

FAB9 2

“Haluamme toteuttaa tilaratkaisuja lopputuloksen kauneuden ja vuokralaisten toiveet huomioiden”, Anna kertoo.